รีสอร์ท ชัยภูมิ
รีสอร์ท ชัยภูมิ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

• อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่เดียวชม ทุ่งกระเจียว สุดแผ่นดิน หินงามรูปทรงแปลกๆ

• หมู่บ้านดินมหัศจรรย์จังหวัดชัยภูมิ (ชมและซื้อสินค้าท้องถิ่น) 700 ม.

• น้ำตกเทพพนา น้ำตกที่สวยงามที่สุดของอำเภอเทพสถิต ห่างที่พัก 1 กม.

• ผาน้ำย้อย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ระดับน้ำทะเล 700กว่าเมตร ห่าง 1 กม.

• แวะชิม ซื้อผลไม้สวนทุเรียนเทพยินดี 1 กม.089-949-6927,089-228-5089

• วัดเขาประตูชมพล(ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีบรรยากาศดี มีความเด่นสง่างาม) 4 กม.

• น้ำตกบ้านไร่ ความสวยงามเป็นอันดับ 2 รองน้ำตกเทพพนา 13 กม.

• ล็อคกี้แลนด์ สวนดอกไม้นานาพรรณ,ฟาร์มแกะ 17 กม.

• สวนน้ำเทพสถิตวิวล์(สวนน้ำคุณยายฟุ้ง) 39 กม.แห่งเดียวในจังหวัดชัยภูมิ

• อุทยานแห่งชาติไทรทอง ทุ่งกระเจียว แห่งที่ 2ระยะทางห่าง 42 กม.

• น้ำตกตาดโตน สวยที่สุดในจังหวัดชัยภูมิ112 กม.

• มอหินขาว สูงเด่นสง่า 126 กม.

รีสอร์ททุ่งกระเจียว ชัยภูมิ , ที่พัก รีสอร์ททุ่งกระเจียว ชัยภูมิ , บ้านพัก รีสอร์ททุ่งกระเจียว ชัยภูมิ , สถานที่เที่ยว รีสอร์ททุ่งกระเจียว ชัยภูมิ , ห้องพัก รีสอร์ททุ่งกระเจียว ชัยภูมิ , รีสอร์ททุ่งกระเจียว ชัยภูมิ ราคาถูก , รีสอร์ททุ่งกระเจียว ชัยภูมิ ราคา

© 2015-2016 raitheptang-ae.com All Rights Reserved. รีสอร์ททุ่งกระเจียว ชัยภูมิ